slidecar

Spaning

slideglass

Fingeravtrykk og DNA

slidewhitesuit

Etterforskning i alle typer saker

Etterforskning, utredning og rådgivning i de fleste typer saker.

Vi etterforsker, utreder og gir rådgivning i de fleste typer saker, savnede personer, utroskap, svinn, forsikringsbedrageri m.m.

Oddleif Sveinungsen tilbyr privat etterforskning, utredning og rådgivning i de fleste typer saker. Med bred faglig erfaring etter 35 år i politiet legger jeg stor vekt på kvalitet, diskresjon og profesjonell utførelse som dekker kundens behov. Godt kontaktnett med gode profesjonelle samarbeidspartnere i hele Norge og også utenlands er garantert.

Har siden 1991 arbeidet som vaktleder ved Kriminalvakten i Oslo og hatt ansvar for den operative etterforskning i initialfasen i de mest alvorlige sakene som…

Les mer

Spaning

Med spaning menes å overvåke eller holde noen eller noe under oppsikt for å avdekke enten straffbare forhold eller bare for å skaffe seg informasjon man ønsker. Spaning blir ofte brukt i forbindelse med utroskap, kartlegging, bedrageri, svinn og tyverier.

Les mer

Utroskap

Mistenker du at partneren din er utro, kjenner du faresignalene du bør se etter eller trenger du å vite sannheten.
Vi har lang erfaring i å avdekke slike saker og er svært diskre i våre arbeidsmetoder.

Les mer

Fingeravtrykk og DNA

Vi utfører også kriminaltekniske undersøkelser på åsteder og skadesteder, sikrer spor og identifiserer, både DNA, fingeravtrykk og dokumentfalsk.
Foretar også innsamling og analyse av DNA i farskapssaker.

Les mer