Etterforskning

Innehar over 35 års erfaring fra politiet og utfører profesjonell etterforskning og granskning i alle typer saker.
Vi utfører tjenester for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Ingen saker er for små og ingen er for store, vi tilrettelegger for ditt behov.
Etterforskning innebærer at vi fremskaffer de opplysningene du trenger eller mangler i forbindelse med både sivile tvister, straffesaker og interne forhold i både bedrifter og organisasjoner.

Med andre ord vi undersøker med den hensikt å finne sakens sanne sammenheng, slik at du som kunde får svar på din forespørsel.

Erfaring i å etterforske straffesaker med henblikk på begjæring om gjenåpning av saken hos «Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker» og også for anke/klage til domstolene.

Bistår advokater i etterforskning/utredning av saker.

Etterforsker også ulykker og foretar undersøkelser i forsikringssaker hvor det er tvister om både oppgjør og skyld.