Fingeravtrykk og DNA

Vi utfører også kriminaltekniske undersøkelser på åsteder og skadesteder, sikrer spor og identifiserer, både DNA, fingeravtrykk og dokumentfalsk.

Foretar også innsamling og analyse av DNA i farskapssaker.

Samarbeider med spesialister og private laboratorier både i Norge og utenlands.